Privacy Policy

Bedrijfsadres                               
Luilak B.V.
Baileystraat 18
8013 RV ZWOLLE

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05082838
B.T.W.-nummer: NL817028146B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres, als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres, als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt intern gebruik en daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij maken gebruik van cookies, (een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver, het installeert zich op de vaste schijf van uw computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite, en bevat een aantal gegevens over dit bezoek voor intern gebruik. Daarna wordt het verwijderd.)

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Als wij bepaalde kritische informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze website (pop-up).

—————————————————————

Contact

Indien u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per;

E-mail: [email protected];
Telefoon: 038-42 50 420 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Brief: Popovstraat 86, 8013 RK ZWOLLE

 • Over communicatie per e-mail
  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.
 • Over communicatie per brief
  Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.
 • Over communicatie per telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. We zullen u dan op de hoogte te stellen van de wijzigingen en de kans bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Als u van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, verzoeken wij u contact op te nemen via het hierboven vermelde e-mailadres.